Miasto jako mieszkanie, schronienie, dom – warsztaty dla rodzin

15 września / sb
10:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, liczba miejsc jest ograniczona

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dla rodzin z dziećmi, organizowane podczas Warszawskich Dni Różnorodności!

Warsztaty przedstawiają problem bezdomności w kontekście miejskim i mieszkaniowym. Ich celem jest przybliżenie sytuacji osób bezdomnych poprzez serię kreatywnych ćwiczeń projektowych. Efektem warsztatów będzie stworzenie przez uczestników nowego rozwiązania, wspierającego lub uzupełniającego istniejące modele pomocy. Całość pomoże odpowiedzieć na pytanie: Jak pomagać odpowiedzialnie?

Warsztaty odbywają się w modelu analiza, diagnoza i projekt oraz składają się z trzech modułów:

• „Domni i bezdomni” – prawdy i mity o zjawisku bezdomności

• „Miejsce dla wszystkich” – mapa potrzeb i barier w mieście

• „Miasto-dom – mój pomysł na mikro ingerencję” – uczestnicy tworzą swoją własną formę przestrzenną odpowiadającą na zjawisko bezdomności

Zajęcia odbywają się poprzez interaktywne ćwiczenia, w sposób dostosowany do uczestników w różnym przedziale wiekowym.

15 września / sb
10:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, liczba miejsc jest ograniczona
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.