Odkrywanie ukrytego: cała prawda o daktyloskopii

16 maja / czw
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy

Zapraszamy na kolejny wykład kryminalistyczny prowadzony przez Towarzystwo Paragraf 22 w Dwóch Jelonkach. Tym razem zajmiemy się daktyloskopią czyli nauką zajmującą się ujawnianiem, zabezpieczaniem i porównaniem śladów linii papilarnych palców i dłoni.

Dowiecie się:
– czym są linie papilarne, gdzie można je znaleźć i czy ktokolwiek inny ma takie same, jak nasze?
– czy, a jeśli tak, to w jaki sposób można się ich pozbyć?
– czy ujawnienie tego rodzaju śladów zawsze gwarantuje sukces śledztwa?

A następnie sprawdzimy:
– jakimi metodami można ujawnić ślady daktyloskopijne?
– czy użycie rękawiczek wystarczy, by zapewnić sobie anonimowość?
– w jaki sposób można ujawnić odbitki linii papilarnych na miejscu zdarzenia?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy podczas spotkania, podzielonego na część teoretyczną i warsztatową.

Najpierw wprowadzimy do zagadnień z zakresu techniki kryminalistycznej. Powiemy, czym charakteryzują się odciski palców i jakie jest ich znaczenie dowodowe. Zaprezentujemy i pokażemy środki techniczne, jakie pozostają w dyspozycji organów ścigania. Opowiemy o historii i zastosowaniu daktyloskopii, wskażemy także na ograniczenia i potencjalne błędy, jakie zdarzają się przy użyciu tej metody.

W części praktycznej będziecie mieli możliwość zastosowania popularnych wśród techników kryminalistyki środków służących do ujawniania i zabezpieczania niewidocznych – na pierwszy rzut oka – śladów. Oddamy w Wasze ręce proszki daktyloskopijne o różnych przeznaczeniach, pędzle oraz folię daktyloskopijną, jak i środki chemiczne do ujawniania śladów. Będzie okazja spróbować swoich sił przy porównywaniu kart daktyloskopijnych z przykładowym materiałem zabezpieczonym na miejscu zdarzenia. Każdy dostanie na pamiątkę zabezpieczoną odbitkę własnego palca.

Wykład i warsztaty poprowadzą Anna Winczakiewicz i Joanna Wojnarowska z Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

 

Projekt jest realizowany w ramach Budżetu Partycypacyjnego.

 

Już teraz zapraszamy na kolejne spotkania, które dotyczyć będą kolejnych dziedzin kryminalistyki, a w ramach każdego z nich przewidziano część praktyczno-warsztatową. Do zobaczenia!

 

Sylwetki prelegentów:

Anna Winczakiewicz– Prezes Towarzystwa Paragraf 22, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pasjonatka kryminalistyki, medycyny sądowej i seksuologii sądowej. Od 2016 r. adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie, prowadzi własną praktykę zawodową, głównie w zakresie prawa karnego.

Joanna Wojnarowska – absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Członek Towarzystwa Paragraf 22.  Od czasu studiów rozwija zainteresowanie kryminalistyką oraz prawem karnym a także jego związku z prawem medycznym.

 

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa „Paragraf 22” w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.

Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których – choć wybrali różne ścieżki kariery – łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

 

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

16 maja / czw
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.

FreshMail.pl