Po drugiej stronie czarnego lustra, czyli o sposobie działania sprawców cyberprzestępstw

13 września / pon
19:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Rozłogi 18
wstęp wolny, obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona

W jaki sposób cyberprzestępcy są w stanie oddziaływać na nasze życie? Jakie są największe zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu ? Czym dokładnie jest phishing i jak bardzo jest groźny? Czy ransomware rzeczywiście jest zagrożeniem dla każdego z nas, czy dotyczy jedynie wielkich korporacji lub organów państwowych? Co zrobić, aby zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Internetu?

Odpowiedzi na te pytania, a także inne, pojawią się w trakcie kolejnego wykładu organizowanego we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy cyberprzestępczości ? niezwykle aktualnego i groźnego współczesnego zjawiska oddziałującego praktycznie w każdej sferze życia społecznego i gospodarczego, od wielkich międzynarodowych korporacji i organów państwowych po każdego z nas. Całość zostanie zobrazowana przykładami incydentów lub przestępstw z całego świata.

Sylwetka prelegenta:

Piotr Słowiński ? absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonat kryminalistyki, w szczególności wykorzystania nowych technologii do zwalczania i popełniania przestępstw. Zawodowo zajmuje się analizami w obszarze cyberbezpieczeństwa. W tym roku rozpoczyna studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim. Wolny czas, jeżeli ma, poświęca podróżom małym i dużym oraz filmom i książkom.

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa ?Paragraf 22? w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.
Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których ? choć wybrali różne ścieżki kariery ? łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

Paragraf 22 jest organizacją pożytku publicznego, na którą można wpłacać 1% podatku podając nr KRS: 0000554931

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

13 września / pon
19:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Rozłogi 18
wstęp wolny, obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona
Ikona telefonu
Skip to content