Rusza Laboratorium Projektów Górc – nabór

20 stycznia / pon
ul. Powstańców Śląskich 44

Czym jest Laboratorium?

To już szósta edycja Laboratorium projektów, program trafił już do mieszkańców okolic Placu Kasztelańskiego, Osiedla Przyjaźń i okolic Fortu Bema, Boernerowa i Chrzanowa. W tym roku czas na Górce.

Laboratorium Projektów Górc to cykl 5 spotkań warsztatowych dla ok. 8 reprezentantów społeczności lokalnej zamieszkałej w obrębie Górc oraz animatorów społecznych i animatorów kultury. Warsztaty mają na celu opracowanie przez uczestników autorskich inicjatyw społeczno-kulturalnych – od pomysłu do szczegółowego planu realizacji.

Spośród nadesłanych projektów 5 inicjatyw zostanie następnie dofinansowanych i zrealizowanych w okresie 4 kwietnia – 31 października.

Podczas cyklu warsztatów uczestnicy poznają zagadnienia istotne dla realizacji swoich działań, takich jak: diagnoza potrzeb i zasobów swojej społeczności, definiowanie celów projektu, planowanie działań, określanie harmonogramu, lokalne strategie promocji, konstruowanie budżetu i ewaluacje działań. Trzygodzinne warsztaty odbywać się będą w ustalonym terminach między 7 marca a 4 kwietnia 2020.

Każdy uczestnik otrzyma na etapie realizacji projektu wsparcie mentora – doświadczonego animatora kultury. W promocji i organizacji inicjatyw uczestników wspierać będzie Bemowskie Centrum Kultury.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Harmonogram:

 • do 21 lutego 2020 – przyjmujemy zgłoszenia,
 • od 21 lutego do 7 marca 2020 – kontaktujemy się z wybranymi kandydatami w celu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych,
 • od 7 marca do 4 kwietnia 2020 – realizujemy szkolenie, przygotowujemy projekty do realizacji,
 • od 4 kwietnia do 31 października 2020 – realizujemy projekty!

Jakie projekty wspieramy?

Pomysł zgłaszany do Laboratorium Projektów powinien:

 • angażować społeczność lokalną osób zamieszkałych, pracujących, uczących się na ternie Górc,
 • odpowiadać na konkretną potrzebę społeczności lokalnej,
 • wynikać z pasji osoby zgłaszającej projekt,
 • być realizowany społecznie – przez członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów itp.,
 • być nastawiony na dokonanie lub zapoczątkowanie pozytywnej zmiany społecznej,

Jak się zgłosić?

 • Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2020.
 • Projekt przeznaczony jest dla osób, które mieszkają lub działają na rzecz społeczności lokalnej na Górce. W przypadku, gdy zgłoszenia dokonują dwie osoby, przynajmniej jedna z nich powinna spełniać ten warunek.

 

Gdzie realizowany jest projekt?

Projekt prowadzi Bemowskie Centrum Kultury.

Potrzebujesz pomocy przy sformułowaniu swojego projektu?

Zapraszamy na konsultacje w każdy wtorek o 12:00 w siedzibie Bemowskiego Centrum Kultury na Powstańców Śląskich 44.

Kontakt do nas: tel. 506 879 227, mail: anna.sadowska@bemowskie.pl

20 stycznia / pon
ul. Powstańców Śląskich 44
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.