Śpiewaj z sąsiadem. Otwarte warsztaty chóralne

14 września / sb
10:30
Punkt Biblioteczny
ul. Batalionów Chłopskich 87
wstęp wolny

Podczas spotkań wspólnie zaśpiewamy piosenki znane i nieznane oraz spróbujemy swoich sił w wielogłosie. Jeżeli zawsze chciałeś/chciałaś śpiewać, ale nie było ku temu okazji, teraz możesz to zrobić. Przy okazji poznasz swoich sąsiadów.

Wspólne śpiewanie przynosi wiele pozytywnych emocji, sprawia, że w mózgu uwalniają się endorfiny, pogłębia się oddech, a nawet synchronizuje się bicie naszych serc.

Warsztaty poprowadzi Mateusz Alberski, student dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie, pomysłodawca i dyrygent Heroes Orchestra, mieszkaniec Bemowa.

Terminy spotkań:

14.09
28.09
12.10
26.10
16.11
23.11
30.11
7.12
14.12

Spotkania są przeznaczone dla osób dorosłych.

Projekt jest realizowany w ramach Laboratorium Projektów Chrzanowa, pomysłodawczynią jest Anna Kiedrzyńska.

14 września / sb
10:30
Punkt Biblioteczny
ul. Batalionów Chłopskich 87
wstęp wolny
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.