Warsztaty antydyskryminacyjne

24 listopada / nd
14:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

Z okazji obchodów międzynarodowego dnia Tolerancji zapraszamy Państwa na warsztat antydyskryminacyjny.

 

Celem warsztatu  jest podniesienie  wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.  Warsztat poprowadzi dr. nauk społecznych Joanna Frączek- Broda — była wykładowca w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ).

 

Warsztaty są częścią projektu Wspólna Kuchnia/Common Kitchen/ Общая кухня i realizowane są ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.

ENG
On the occasion of the International Tolerance Day, we invite you to the anti-discrimination workshop on November 24 at 14.00.
The aim of the workshop is to increase knowledge in the field of anti-discrimination, its effects and the situation of groups and people exposed to discrimination.
The workshop is provided by PhD in Social Sciences Joanna Frączek-Broda  — former lecturer at the Military Center for Preparation for Foreign Missions (CPdMZ).

 

The event is organized as a part of the project Wspólna Kuchnia/Common Kitchen/ Общая кухня funded by Budżet Partycypacyjny 2019.

RUS
По случаю Международного дня толерантности мы приглашаем вас на семинар по борьбе с дискриминацией 24 ноября в 14.00.
Целью семинара является повышение знаний в области борьбы с дискриминацией, ее последствий и положения групп и людей, подвергающихся дискриминации.
Ведет семинар  к.социол.н. Joanna Frączek-Broda  — бывший преподаватель Военного центра по подготовке иностранных миссий (CPdMZ).

 

Мероприятие реализовано в рамках партисипаторного бюджета 2019.

 

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

24 listopada / nd
14:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu