Warsztaty antydyskryminacyjne

24 listopada / nd
14:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

Z okazji obchodów międzynarodowego dnia Tolerancji zapraszamy Państwa na warsztat antydyskryminacyjny.

 

Celem warsztatu  jest podniesienie  wiedzy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, jej skutków oraz sytuacji grup i osób narażonych na dyskryminację.  Warsztat poprowadzi dr. nauk społecznych Joanna Frączek- Broda — była wykładowca w wojskowym Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych (CPdMZ).

 

Warsztaty są częścią projektu Wspólna Kuchnia/Common Kitchen/ Общая кухня i realizowane są ze środków Budżetu Partycypacyjnego 2019.

ENG
On the occasion of the International Tolerance Day, we invite you to the anti-discrimination workshop on November 24 at 14.00.
The aim of the workshop is to increase knowledge in the field of anti-discrimination, its effects and the situation of groups and people exposed to discrimination.
The workshop is provided by PhD in Social Sciences Joanna Frączek-Broda  — former lecturer at the Military Center for Preparation for Foreign Missions (CPdMZ).

 

The event is organized as a part of the project Wspólna Kuchnia/Common Kitchen/ Общая кухня funded by Budżet Partycypacyjny 2019.

RUS
По случаю Международного дня толерантности мы приглашаем вас на семинар по борьбе с дискриминацией 24 ноября в 14.00.
Целью семинара является повышение знаний в области борьбы с дискриминацией, ее последствий и положения групп и людей, подвергающихся дискриминации.
Ведет семинар  к.социол.н. Joanna Frączek-Broda  — бывший преподаватель Военного центра по подготовке иностранных миссий (CPdMZ).

 

Мероприятие реализовано в рамках партисипаторного бюджета 2019.

 

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

24 listopada / nd
14:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.