Wspólna Kuchnia / Common Kitchen / Общая кухня: Poland

9 grudnia / pon
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

PL/ENG/RUS


Witamy w domu! Pod koniec naszych podróży wracamy do Polski i świętujemy Boże Narodzenie w kole znajomych i rodziny.

Z tradycjami świątecznego stołu zapozna nas Piotr Bojko, który jest pasjonatem kuchni międzynarodowej, ale wychowany jest na tradycjach kuchni polskiej, do której zawsze wraca.

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

Dedykowany jest dla osób, które chcą poznać tradycję kuchni polskiej.

Prosimy wziąć ze sobą – 10 dekagramów pieczarek i pisaki spożywcze do dekoracji.

Wydarzenie odbywa się w ramach Budżetu Partycyacyjnego 2019.


Welcome home! At the end of our travels we return to Poland and celebrate Christmas in a circle of friends and family.

Piotr Bojko will familiarize us with the traditions of the holiday table. He is a passionate about international cuisine, but is brought up on the traditions of Polish cuisine, to which he always returns.

The workshop will be conducted in English.

It is dedicated to people who want to learn the tradition of Polish cuisine. Please take with you – 10 deca button mushrooms and writing icing tube for decoration.

The event is organized as a part of the project Wspólna Kuchnia/Common Kitchen/ Общая кухня funded by Budżet Partycypacyjny 2019.


Добро пожаловать домой! В конце наших путешествий мы возвращаемся в Польшу и празднуем Рождество в кругу друзей и семьи.

Петр Бойко познакомит нас с традициями праздничного стола. Он увлечен международной кухней, но воспитан на традициях польской, к которой он всегда возвращается.

Семинар будет проводиться на английском языке.

Он предназначен для людей, которые хотят познакомиться с традициями польской кухни.

Пожалуйста, возьмите с собой 100 гр шампиньонов  и сахарные карандаши для украшения.

Мероприятие реализовано в рамках партисипаторного бюджета 2019.

 

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

9 grudnia / pon
18:30
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.