Wykład historyczny: Tereny Bemowa podczas II wojny światowej 1939 – 1945

28 września / śr
19:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
wstęp wolny

Niewiele do tej pory opowiedziano o wojennej historii terenów dzisiejszego Bemowa, a już na pewno nie podjęto próby całościowego podsumowania tego okresu.
W trakcie wykładu opowiemy o:
– wojskach naziemnych Luftwaffe na Boernerowie i przyszłych terenach WAT;
– Niemcach na fortach bemowskich (Bema, Babice, Blizne, Chrzanów);
– roli Transatlantyckiej Centrali Radionadawczej w komunikacji z okrętami podwodnymi na Bałtyku (Atlantyku?);
– historii podziemnej radiostacji na ul. Telefonicznej 18;
– wytwórni broni AK na Górcach/Ulrychowie. Fakty i mity.
– masowej egzekucji cywilów na Szwedzkich Górach w grudniu 1939 r./styczniu 1940 r.;
– mordzie na małżeństwie Makowieckich na Górcach w czerwcu 1944 r.;
– obozach jenieckich na Bemowie i w okolicach;
– Powstaniu Warszawskim;
– jeńcach niemieckich na Bemowie w latach 1946 – 1949.

Cykl 4 wykładów ukazujących obyczajowe, wojskowe i artystyczne oblicza dzielnicy.
Pokażemy je poprzez materiały archiwalne, prasowe, fotografie i wspomnienia mieszkańców oraz efekty własnych dociekań, badań terenowych, rozmów ze świadkami historii.

dr Paweł Brudek – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, przewodnik po ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego, wiceprezes Stowarzyszenia Masław. Autor publikacji popularnonaukowych na temat
I wojny światowej (m.in. „Afryka Wschodnia 1914 – 1918”, wyd. Bellona, Warszawa 2008). Interesuje się historią Warszawy na przełomie XIX
i XX wieku oraz fortyfikacjami na Mazowszu. Jako członek Stowarzyszenia prowadził szereg wycieczek w ramach projektu „Po Woli do woli”, a w ramach festiwalu Muzeum Sztuki Nowoczesnej „Warszawa w budowie 2” poprowadził wycieczkę po forcie Bema i reliktach Twierdzy Warszawa na Powązkach.
W 2015 r. prowadził spacery z cyklu „Bemowo odkryj na nowo” (Stowarzyszenie Masław).

Joanna Rutkowska – absolwentka dziennikarstwa i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, współzałożycielka Cyfrowego Archiwum Bemowa, redaktor „Kuriera Wolskiego” . Autorka cyklu wywiadów ze świadkami historii II wojny światowej, głównie Powstania Warszawskiego. Bemowianka z urodzenia.

 

28 września / śr
19:00
Sala Widowiskowa Bemowskiego Centrum Kultury
Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Górczewska 201
wstęp wolny
Ikona telefonu