Wyślijmy tę próbkę do laboratorium!, czyli biologia, chemia i medycyna w śledztwie

5 grudnia / czw
18:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, na część warsztatową obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona

„Ofiarę znaleziono w pozycji leżącej, a stężenie pośmiertne wskazywało iż zgon nastąpił nie więcej niż 3 godziny od ujawnienia zdarzenia”

„Ujawnione ślady DNA umożliwiły identyfikację sprawcy kradzieży”

„Znaleziona przy podejrzanym substancja została poddana badaniom chemicznym i zakwalifikowana jako metamfetamina”

 

Ślady biologiczne, chemiczne oraz medycyna sądowa należą do najbardziej pobudzających wyobraźnię i mrożących krew w żyłach tematów związanych z kryminalistyką. Podczas ostatniego w tym roku wykładu dowiecie się jak wygląda praca śledczych gdy na miejscu zdarzenia zostaną ujawnione zwłoki, ślady krwi czy substancje chemiczne, usłyszycie też historie prawdziwych spraw z którymi w swojej pracy spotkali się nasi prelegenci.

 

Już 5 grudnia poznacie odpowiedzi na takie pytania jak:

> Jak ujawnia się i przechowuje się ślady biologiczne?

> Kim jest lekarz medycyny sądowej i jaka jest jego rola na miejscu zdarzenia?

> Jakie informacje potrafimy zdobyć na podstawie śladów krwi, śliny czy naskórka?

> Jak określić czas zgonu ofiary morderstwa?

> Czym są „skóra praczki” i „rigor mortis”?

Spotkanie realizowane jest w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2019.

Sylwetki prelegentów:

Jagoda Kołodziejczuk – entuzjastka nauk sądowych zarówno w rozumieniu akademickim jak i popkulturowym, z zamiłowania badacz-amator historii zabójstw masowych XX wieku, asystent sędziego w wydziale karnym, absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim a także Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22.

Kamil Kowalczyk – Kamil Kowalczyk – aplikant prokuratorski Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Ukończył studia na wydziale prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada również dyplom studiów podyplomowych z zakresu Prawa dowodowego, kryminalistyki i nauk pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat XXI Turnieju Wiedzy Kryminalistycznej im. Aleksandra Głazka. Prywatnie miłośnik filmów, gór i kotów.

 

Informacja o Partnerze:

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Nazwa „Paragraf 22” w sposób oczywisty nawiązuje do powieści J. Hellera wyśmiewającej mechanizmy społeczne rządzące się logiką absurdu. Również my tropimy prawne niedorzeczności, poddajemy je pod dyskusję, skłaniamy do refleksji i proponujemy rozwiązania mające na celu ich wyeliminowanie.

Członkami Paragrafu 22 są prawnicy i absolwenci innych kierunków studiów, których – choć wybrali różne ścieżki kariery – łączy idea dalszego rozwoju własnych umiejętności, poszerzania wiedzy oraz wykorzystywania posiadanego potencjału dla dokonywania zmian w otaczającym świecie. Naszym celem jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.

 

Więcej informacji: www.paragraf22.eu i www.facebook.com/towarzystwoparagraf22

 

formularz zapisu

Zapisz się, Potwierdź na email zgłoszenie. Tylko Potwierdzone Zgłoszenie jest akceptowane. W razie wątpliwości proszę o kontakt

5 grudnia / czw
18:00
Miejsce Aktywności Lokalnej „Dwa Jelonki”
ul. Powstańców Śląskich 44
wstęp wolny, na część warsztatową obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona
Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.