Zlot oddolnych inicjatyw czytelniczych na Osiedlu Przyjaźń pod hasłem „Jak wspierać oddolne inicjatywy czytelnicze?”

3 września / sb
10:00
Klub Karuzela
ul. Konarskiego 85
zapisy pod adresem robert.statkiewicz@bemowskie.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w ZLOCIE ODDOLNYCH INICJATYW CZYTELNICZYCH, czyli spotkaniu mieszkańców Warszawy, którzy w swoim sąsiedztwie podejmują działania związane z książką i czytelnictwem.

PROGRAM:
10:00 ? Otwarcie Zlotu
10:20 ? Panel dyskusyjny z udziałem menedżerki kultury Beaty Chmiel, pisarki Małgorzaty Halber, Magdy Majewskiej – współtwórczyni akcji Warszawa Czyta oraz Leszka Napiontka – naczelnika Wydziału Dziedzictwa i Współpracy Zagranicznej stołecznego Biura Kultury
11:00 – przerwa kawowa
11:30 – 13:30 warsztaty tematyczne:
1) JAK BYŁO? Od pomysłu do realizacji: Skąd biorą się oddolne inicjatywy czytelnicze? Jak zaczynaliśmy? Czy ktoś nam w tym pomógł?
2) JAK JEST? Cienie i blaski codzienności: Jaki jest cel oddolnych inicjatyw czytelniczych – promocja książki i czytelnictwa czy integracja społeczności? Co inicjatywy wnoszą do środowiska lokalnego? Jakich trudności doświadczają ich liderzy i jak sobie z nimi radzić?
3) JAK POWINNO BYĆ? Oczekiwania na przyszłość: w jaki sposób instytucje mogą wspierać oddolne inicjatywy czytelnicze? Jakiego wsparcia bardziej potrzeba: finansowego, rzeczowego, organizacyjnego, innego?
13:30: podsumowanie dyskusji grupowej i zakończenie
14:00 – lunch
15:00 – Spacer po Osiedlu Przyjaźń z wątkami literackimi (Stowarzyszenie Przyjaźni PS)

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w zlocie przyjmujemy pod adresem robert.statkiewicz@bemowskie.pl

PROJEKT:
Bemowskie Centrum Kultury wspólnie z mieszkańcami i Domem Kultury Śródmieście podjęło się zadania stworzenia MAPY oddolnych inicjatyw czytelniczych w Warszawie. Chcielibyśmy poznać topografię warszawskich klubów książki, bibliotek plenerowych, półek bookcrossingowych i innych form, w których mieszkańcy sami lub przy wsparciu instytucji/ organizacji działają wokół tematyki związanej z książką i czytelnictwem. Zależy nam także, aby osoby aktywne w takich działaniach spotkały się, wymieniły doświadczeniami i potem pozostawały w kontakcie.

W ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie w Warszawskim Programie Edukacji Kulturalnej, planujemy nie tylko stworzenie mapy www. inicjatyw, ale także zorganizujemy zlot ich przedstawicieli oraz wspólną wymianę książek w plenerze.

logotypy1

3 września / sb
10:00
Klub Karuzela
ul. Konarskiego 85
zapisy pod adresem robert.statkiewicz@bemowskie.pl
Ikona telefonu
Skip to content