Teatr Playback Self 3.0

Teatr Playback jest specyficzną formą, która znajduje się jednocześnie na dwóch płaszczyznach, z których czerpie techniki oraz siłę przekazu – to psychodrama oraz teatr.
Każdy spektakl potrzebuje scenariusza, a ten swojego autora. W teatrze Playback autorem jest Widz  który podejmuje świadomą decyzję o tym, że jego historia zostanie odegrana na scenie dla innych.
Ideą przedstawienia Teatru Playback jest, aby historia opowiadającego otrzymała nowe życie, a opowiadający mógł się jej przyjrzeć z dystansu. Scenariusz tworzony powstaje pod wpływem emocji. Aktorzy starają się znaleźć klucz do tych emocji, ale przecież nie zdarza się, aby dwie różne osoby miały identyczne odczucia nawet, jeżeli uczestniczyły w tym samym zdarzeniu .Siłą rzeczy aktorzy dają więc autorowi część jego historii…

Skład zespołu:
Agata Sidorek
Magdalena Peron – Szott
Jarosław Rebeliński
Mateusz Rybicki

 

Projekty

Projekty realizowane przy Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie i sfinansowane z Funduszu Animacji Kultury i Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej oraz przy współpracy z Polskim Instytutem Psychodramy w Krakowie to:

  1. „Teatr Playback Ole” – autorski projekt podczas którego odbywały się regularne warsztaty dla osób z Ośrodka Leczenia Uzależnień w Kazuniu i mieszkańców dzielnicy Bemowo. W ramach tego projektu jego uczestnicy poznali metodę Playback zgodnie z zasadą dzieląc się swoimi osobistymi historiami. Projekt trwał 9 miesięcy w tym czasie Teatr „OLE” wystąpił na festiwalach w Kijowie, Krakowie, Gdańsku, Szczecinie, Gliwicach, Warszawie.
  2. „Śladami dzieci”rozpoczął się w kwietniu 2018 r., podczas jego realizacji współpracowaliśmy z Ośrodkiem dla Cudzoziemców w Warszawie i VII Ogrodem Jordanowskim w Warszawie w dzielnicy Targówek z programu Rewitalizacja. Spektakle powstające w ramach tego projektu są oparte na historiach dzieci uchodźców, emigrantów oraz dzieci z polskich rodzin.

Formalnie zakończył się w grudniu 2018 r. wzbudził jednak bardzo duże zainteresowanie wśród widzów, więc pozostał w ofercie Teatru

 

 

Aktualnie realizowany projekt

Bierzemy udział w projekcie Exilium.
13 maja zagraliśmy pierwszy pilotażowy spektakl dla młodzieży licealnej z Bemowa w Warszawie.
Było dużo wzruszenia i łez, ale też pięknych historii.
Zapraszamy Was do współpracy.
Foto Marta Bogdańska
Fundacja Heinricha Boella

https://pl.boell.org/pl/2016/06/13/exilium-wskazcie-nam-droge-gorzkiego-wygnania

 

 

 

Można nas zaprosić ze spektaklem:

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu:
Agata Sidorek Tel. 511050560, laadamek@wp.pl
Magdalena Peron – Szott Tel. 791002505, magdaszott@wp.pl

 

Aktualności:

facebook.com/teatrplayback

Archiwum:

https://bemowskie.pl/projekt/teatr-playback/

Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.