Teatr Playback

Śladami Dzieci

W przestrzeni publicznej całej Europy toczy się dyskusja dotycząca stanowisk różnych społeczeństw, wobec losu uchodźców i nielegalnych imigrantów. Dyskusja ta zbyt często budzi konflikty i przybiera charakter politycznych targów. Naszym zdaniem, ważniejsze jest nawiązanie relacji i otwarcie się nawzajem na swoje potrzeby, poprzez działania artystyczne, szczególnie w lokalnym środowisku gdzie oba światy realnie się ze sobą ścierają.

Chcielibyśmy przełamać stereotyp niebezpiecznego i zagrażającego uchodźcy, poprzez wspólne działania dzieci z Ośrodków dla Cudzoziemców oraz dzieci z VIII Ogrodu Jordanowskiego w Warszawie. Wykorzystując język teatru postaramy się sprawdzić czy rzeczywiście świat dzieci z różnych stron i z różnymi doświadczeniami tak bardzo się różni. Do zrealizowania tego planu chcemy wykorzystać metodę “Teatru Playback” – która polega na konstruowaniu spektaklu wyłącznie na podstawie historii opowiedzianych przez osobę z widowni.

W ten sposób wszystkie osoby znajdujące się na spektaklu mają szansę go współtworzyć. Ważniejsze jednak jest to, że wszyscy mogą poznać historie innych osób i zaprezentować swoją, otrzymując jednocześnie możliwość rozmowy i wymiany doświadczeń.

Projekt prowadzą aktorzy Teatru Playback, który tworzą osoby  doświadczone w działaniach artystycznych, ale przede wszystkim psychodramatyści wyczuleni na potrzeby osób wykluczonych.

Działania w Projekcie będą się odbywały etapami:

etap I

Warsztaty z Blanką Rzewuską, wolontariuszką Domu Otwartego, iberystą i antropologiem.

Warsztaty z twórcami Teatru, podczas których uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć z dziećmi.

etap II

Warsztaty dla dzieci poprowadzone przez nauczycieli i osoby mające kontakt z dziećmi uchodźców.

etap III

Historie opowiedziane przez dzieci podczas zajęć, zostaną zebrane przez nauczycieli i posłużą do skonstruowania spektaklu zagranego przez Teatr Playback. Od kwietnia do grudnia raz w miesiącu Teatr Playback pojedzie ze spektaklem do takich miast jak Gdańsk, Łódź, Kraków, Elbląg i na dużych Festiwalach pokaże opowieści dzieci.

Aktorzy nie będą znali tych historii i jak to bywa w Teatrze playback zagrają je dla publiczności na żywo.

etap IV

Podczas trwania projektu Teatr Playbck będzie wspierał pracę opiekunów
i  nauczycieli podczas wspólnych spotkań warsztatowych w Warszawie.

Finał odbędzie się w Warszawie, udział w nim wezmą wszyscy uczestnicy projektu oraz publiczność.

 

Terminy działań:

14 kwietnia 2018 r.
Warsztaty z nauczycielami projekt rewitalizacja
Wykład Blanki Rzewuskiej dla instruktorów i opiekunów w VIII Ogrodzie Jordanowskim i Ośrodku dla Cudzoziemców.
Wprowadzenie do projektu.

24-25-maja 2018 r.
9 Festiwal Akcept w Gdańsku – warsztaty i spektakl.

11 czerwca 2018 r.
Festiwal Spotkania Biennale Terapia i Teatr w Łodzi.

29 września 2018 r.
29 września – Spektakl w Ośrodku dla Cudzoziemców – Warszawa Targówek.

22 października 2018 r.
5. Młodzieżowe Spotkania Teatralne – Studio Teatr galeria Warszawa

16-18 Listopada 2018 r.

Festiwal Psychodramy w Krakowie – warsztaty i spektakl.

21 Listopada 2018 r.
Festiwal Maska w Sopocie.

23-25 Listopada 2018 r.
Międzynarodowe Spotkania Artystyczne w Elblągu – warsztaty i spektakl.

Grudzień 2018 r.
Podsumowanie projektu z udziałem dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców oraz dzieci z Ogrodu Jordanowskiego na Targówku.

 

Można nas zaprosić ze spektaklem:

W celu ustalenia szczegółów zapraszamy do kontaktu:

Agata Sidorek Tel. 511050560, laadamek@wp.pl

Magdalena Peron – Szott Tel. 791002505, magdaszott@wp.pl

Info: facebook.com/teatrplayback/

 

Galeria ze spektakli


Ośrodek dla cudzoziemców – Dzień Otwarty Warszawa Targówek 2018

fot. Eliza Smirnow

5. Młodzieżowe Spotkania Teatralne – Studio Teatr galeria Warszawa


 

Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.