Bemowo przeciw mowie nienawiści – warsztaty antydyskryminacyjne

Dział Animacji Kultury Bemowskiego Centrum Kultury prowadzi projekt „Bemowo przeciw mowie nienawiści”. Realizacja przedsięwzięcia polega na przeprowadzeniu cyklu jednorazowych, sześciogodzinnych warsztatów profilaktycznych i dwugodzinnego coachingu pod kątem wspólnie zaprojektowanej aktywności społecznej uczestników warsztatów. W związku z wysokim współczynnikiem kompetencji technologicznych współczesnych gimnazjalistów ważne jest, by uczniowie potrafili rozpoznawać znamiona wirtualnej przemocy, umieć krytycznie oceniać generowane przez użytkowników sieci treści i chronić się przed treściami, noszącymi znamiona mowy nienawiści. Warsztaty odbywają się od marca do czerwca 2016 roku. Grupa warsztatowa liczy około 15-20 osób, zaś uczestników typuje pedagog szkolny w konsultacji z dyrekcją i wychowawcami klas. W 2015 przeprowadziliśmy pilotażowy warsztat tego rodzaju w LXXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w Warszawie. Proces warsztatowy aktywnie zaangażował młodych uczestników, którzy ocenili go bardzo pozytywnie.

Prowadzącymi warsztaty są doświadczeni edukatorzy i trenerzy: Justyna Frydrych, zawodowo związana z Fundacją Batorego i Jan Dąbkowski, trener młodzieżowy i edukator medialny, koordynator kampanii Rady Europy „NoHate”.

Ikona telefonu

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, zwanego dalej BCK drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (01-459) przy ulicy Górczewskiej 201, które jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK. Ponadto BCK informuje:Dane podane przez Pana/Panią będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do przenoszenia danych. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem: ochronadanych@bemowskie.pl Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przekazywane w celu obsługi newslettera upoważnionym pracownikom Administratora i firmie FreshMail Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie (31-406) przy ulicy 29 listopada 155 c; NIP: 6751496393, Regon 123040091, KRS 0000497051 . Pana/Pani dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom (dane nie są profilowane). Podanie BCK danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych BCK.Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) stosowane od 25 maja 2018 roku.