Domotwórcy


Rozmowy Bemowskiego Centrum Kultury ze współpracującymi z nim mieszkańcami pokazały, że sytuacja zawodowa lokalnych artystów w wyniku pandemii mocno się pogorszyła. BCK również stanęło przed wyzwaniem? jak realizować swoją misję i program instytucji w nowych warunkach? Projekt był odpowiedzią na oba wyzwania. Połączyliśmy siły instytucji i i lokalnych artystów by wspólnie tworzyć nowy program BCK.

DOMOTWÓRCY to program wzmacniający i rozwijający osoby ze środowiska kreatywnego na Bemowie: artystów, animatorów i edukatorów zajmujących się działaniami z pola sztuki. W nadzwyczajnej sytuacji epidemii zespół pracowników Bemowskiego Centrum Kultury skupił się na problemie ograniczonych możliwości pracy artystów, nowych formach działania i zwiększonej presji psychicznej związanej z sytuacją zmiany. Koncentrując się na mieszkańcach, ich zasobach i potrzebach, opracowany został specjalny program działań.

Pierwszym etapem programu była realizacja cyklu szkoleń w formie online. Podzieliliśmy się inspiracjami oraz sposobami wykorzystywania nowych technologii do działań artystycznych i społecznych. Przygotowaliśmy prezentacje, wykłady, filmy, dyskusje, pracowaliśmy indywidualnie i w grupach. Zaprezentowaliśmy narzędzia do twórczej pracy online. Wykreowaliśmy przestrzeń do wymiany doświadczeń związanych z nową aktywnością twórczą.

Drugim etapem DOMOTWÓRCÓW było wypracowanie przez uczestników (w oparciu o wiedzę zdobytą podczas szkoleń) własnych pomysłów na działania podczas rezydencji artystycznych. Autorzy projektów mieli się kierować zasadą lokalności, namysłem o zaangażowaniu odbiorców i finale/efekcie działań publikowanym w sieci. Komisja złożona z pracowników BCK, mieszkańców i specjalistki od nowych mediów wybrała do realizacji 8 projektów.

Czym jest dla nas animacja kultury? Naszą misją. Aktywizowanie i angażowanie mieszkańców, tworzenie warunków do rozwoju kompetencji społecznych i twórczych, wspieranie rozwoju osobistego, szanując indywidualne wybory i pasje, budowanie więzi społecznych w duchu tolerancji i szacunku? Tym jest dla nas animacja. W czasie izolacji nie chcieliśmy z tego rezygnować i zmieniać specyfiki naszej działalności. DOMOTWÓRCY są przykładem tego, jak animacja kultury może działać w warunkach online nie w oderwaniu od bieżących spraw i problemów mieszkańców, ale w odpowiedzi na nie. Chcemy się dzielić swoim doświadczeniem, pokazać, że animacja kultury może być doskonałym narzędziem do wspólnego (z mieszkańcami) podejmowania wyzwań stawianych przez rzeczywistość, a współczesne technologie i narzędzia internetowe mogą to umożliwiać i ułatwiać. Pandemia zmusiła

nas do głębokiego zastanowienia się nie nad tym, czy realizować działania animacyjne w sieci, tylko jak? Nie jest przecież możliwe przeniesienie działań do sieci w takiej formie, w jakiej dzieją się w rzeczywistości. W DOMOTWÓRCACH szukaliśmy odpowiedzi na to pytanie.

Nasz projekt został doceniony przez Narodowe Centrum Kultury i zaprezentowany na Ogólnopolskiej Giełdzie Projektów 2020 pt. Animacja w sieci.


Udostępnij:

Nasi partnerzy

Zapisz się na newsletter

i bądź na bieżąco!