Culturavirus – sztuka nowych wspólnot

ENGLISH VERSION
 

Culturavirus? 

?Culturavirus – sztuka nowych wspólnot? to projekt międzynarodowy realizowany przez Bemowskie Centrum Kultury z Polski, portugalską organizację Associacao Renovar A Mouraria, oraz chorwacką Pogon ? Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby związane z pandemią COVID-19 w zakresie realizacji działań programowych instytucji kultury oraz integracji społecznej. 

 

Co jest celem projektu? 

Celem projektu Culturavirus jest wymiana praktyk oraz wybór metod i narzędzi z zakresu ?community arts?, które zostaną włączone do codziennej pracy zespołu pracowników i współpracowników organizacji partnerskich w dobie społecznego kryzysu. Dzięki temu zapewnimy długofalowe oddziaływanie projektu na uczestników, organizacje i lokalne społeczności, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Wymiana dobrych praktyk nastąpi podczas trzech wizyt studyjnych, podczas których organizacje goszczące zaprezentują najciekawsze lokalne projekty, aktywności, które można wdrożyć w innych krajach.  Celem nadrzędnym jest wzmacnianie u odbiorców działań instytucji poczucia sprawczości i zwiększenia ich partycypacji w działaniach oraz budowanie potencjału liderskiego. 

 

Czego będą dotyczyły wizyty studyjne?

W Polsce chcemy zaprezentować metody rozwoju społeczności w oparciu o zasoby oraz cyfrowe formy aktywizacji społeczności. W Portugalii dowiemy się jak efektywnie pracować ze społecznością wielokulturową, z uwzględnieniem środowisk uchodźczych i migranckich. W Chorwacji program wizyty będzie koncentrował się wokół organizacji rezydencji artystycznych i wspierania mieszkańców aktywnych na polu kultury i sztuki. Dokładne programy tych wizyt są ustalane i mogą uwzględniać potrzeby wyłonionych uczestników i uczestniczek. 

 

Jak długo trwa projekt? 

Projekt potrwa około 16 miesięcy. W tym czasie odbywają się działania przygotowawcze (spotkania online) oraz mobilności czyli trzy szkoleniowe wizyty studyjne w Polsce (kwiecień 2022), Chorwacji (maj 2022) oraz Portugalii (wrzesień 2022).

 

Kto może wziąć udział w projekcie? 

W każdej mobilności udział weźmie łącznie od 15 do 18 uczestników/osób dorosłych ? pracowników/pracowniczek, wolontariuszy/wolontariuszek, społecznych liderów/liderek i artystów/artystek, powiązanych z organizacjami i działającymi na rzecz lokalnej społeczności (z każdej organizacji od 5-6 osób łącznie). Udział w projekcie nie jest ograniczony do pracowników organizacji partnerskich. Mogą to być osoby, które realizują lokalne działania przy współpracy z organizacją. Ważne by miały pomysł na dalsze działania lokalne i po powrocie z mobilności wykorzystały zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce. Zależy nam by wszyscy biorący udział w projekcie posługiwali się językiem angielskim w stopniu, który pozwoli na aktywny udział. Rekomendujemy by wszystkie osoby były zaszczepione przeciw COVID-19 ? wówczas mobilność międzynarodowa nie powinna zostać istotnie zakłócona.

 

Jak się zgłosić do udziału?

Organizacje partnerskie stworzyły wspólny formularz zgłoszeniowy na podstawie którego dokonają wyboru uczestników i uczestniczek (link do formularza). Decydować będzie motywacja do udziału opisana w formularzu, w tym gotowość do angażowania się w przygotowania i realizacji działań po projekcie oraz znajomość języka angielskiego. Można zgłosić się do udziału we wszystkich wizytach albo tylko w wybranych. 

 

Jaki jest koszt udziału w projekcie i kto finansuje działania?

Co do zasady udział jest bezpłatny. Przyznany przez Unię Europejską grant pokryje koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia w podstawowym standardzie. Organizacją aktywności zajmują się zaangażowane instytucje partnerskie. Uczestnicy i uczestniczki powinni zadbać o własne ubezpieczenie podczas mobilności. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską, w ramach programu Erasmus+. Projekt koordynuje Bemowskie Centrum Kultury.

 

Gdzie można uzyskać więcej informacji? 

Po stronie Bemowskiego Centrum Kultury projekt koordynuje Klaudia Wojciechowska (koordynator@bemowskie.pl). Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do udziału w krótkim spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się online 4 marca o godzinie 12:00 z wykorzystaniem Google Meet (link do spotkania). 

Ikona telefonu