Culturavirus – sztuka nowych wspólnot

ENGLISH VERSION
 

Culturavirus to projekt, który łączy różnorodności i zaciera granice, tak nie potrzebne w kulturze jak i w społeczności. Każdy dzień pracy ze wspaniałymi ludźmi z Renovar A Mouraria oraz Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade to ogromne pokłady wymienionych doświadczeń oraz morze wzajemnej inspiracji do dalszych działań i rozwoju. Razem z uczestnikami poznaliśmy specyfikę działalności jednostek kultury w Zagrzebiu oraz wyzwania z jakimi się borykają. Mówiliśmy dużo o wartościach i idei naszej pracy. Inspirowaliśmy się twórczością trupy cyrkowej oraz artystami-aktywistami i ich wpływem na zmiany polityczno-społeczne w krajach ich działalności. Słuchaliśmy z zachwytem pięknych historii o wsparciu dla migrantów i osób wykluczonych, o kobiecej wrażliwości w czasach kryzysu i o sile bliskości z naturą.

Nasza pierwsza wspólna podróż w projekcie Narodowa Agencja Programu Erasmus+ właśnie dobiegła końca, lecz przed nami kolejne mobilności i wyzwania! Tym razem spotkamy się wszyscy w Warszawie i pokażemy działalność Bemowskiego Centrum Kultury. Do zobaczenia!

 

 

Culturavirus? 

„Culturavirus – sztuka nowych wspólnot” to projekt międzynarodowy realizowany przez Bemowskie Centrum Kultury z Polski, portugalską organizację Associacao Renovar A Mouraria, oraz chorwacką Pogon  Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania i potrzeby związane z pandemią COVID-19 w zakresie realizacji działań programowych instytucji kultury oraz integracji społecznej. 

 

Co jest celem projektu? 

Celem projektu Culturavirus jest wymiana praktyk oraz wybór metod i narzędzi z zakresu ?community arts?, które zostaną włączone do codziennej pracy zespołu pracowników i współpracowników organizacji partnerskich w dobie społecznego kryzysu. Dzięki temu zapewnimy długofalowe oddziaływanie projektu na uczestników, organizacje i lokalne społeczności, niezależnie od okoliczności zewnętrznych. Wymiana dobrych praktyk nastąpi podczas trzech wizyt studyjnych, podczas których organizacje goszczące zaprezentują najciekawsze lokalne projekty, aktywności, które można wdrożyć w innych krajach.  Celem nadrzędnym jest wzmacnianie u odbiorców działań instytucji poczucia sprawczości i zwiększenia ich partycypacji w działaniach oraz budowanie potencjału liderskiego. 

 

Czego będą dotyczyły wizyty studyjne?

W Polsce chcemy zaprezentować metody rozwoju społeczności w oparciu o zasoby oraz cyfrowe formy aktywizacji społeczności. W Portugalii dowiemy się jak efektywnie pracować ze społecznością wielokulturową, z uwzględnieniem środowisk uchodźczych i migranckich. W Chorwacji program wizyty będzie koncentrował się wokół organizacji rezydencji artystycznych i wspierania mieszkańców aktywnych na polu kultury i sztuki. Dokładne programy tych wizyt są ustalane i mogą uwzględniać potrzeby wyłonionych uczestników i uczestniczek. 

 

 

 

Ikona telefonu